Det syns inte, men han är vettskrämd

Det här fotografiet har inte publicerats tidigare. Det är taget alldeles i slutet av 1800-talet i Oscar Rylanders ateljé i Kristianstad.

Hans Villius fann fotot under förberdelsearbetet till ett TV-program. Men vem är han, gossen?


När han blir stor kommer han att skriva om det här fotografiet, där han står i finkläder i fyra-femårsåldern med ena armen om sin lillasysters axlar.

Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3 September 1996 årgång 11