... och historiens lättsinne är utan gräns

Jacques Werup och Georg Oddner, båda erfarna världsresenärer, har för Kulturens Världs räkning rest till Polen, idag präglat av infrastruktur, marknadsekonomi, lyxbunkrar, lättsinnig skönhet, skränande punkare, svartabörshandel, flåsande byggiver och cyniska besvärjelser. Historien omsar skinn och sanden skall sluka dig.Av Jacques Werup
Publicerad i Nr 4 1994 årgång 9