Fångar i grevens salar svalt och frös i småländska Ryssland

Modernare tider bryter in över Vätterns stränder. Startmotorer, plåt, slammer, rop, bensinpumpar och diskoteksdunk skall ta över vid Brahehus, en gång lyhört bara för riksdrotsen Per Brahe d y, som påstås ha ropat tydliga order ända bort till kommendanden på Visingsborgs slott ...Av Gunnar E Sandgren
Publicerad i Nr 4 1991 årgång 6