Allmän fasa och kungligt fotbad mötte Strömkarlen

För hundra år sedan, våren 1893, stod striden het kring den forne opponentledaren Ernst Josehpson. I mitten av februari öppnades en stor utställning med hans konst. På många sätt betydde publikens och kritikens mottagande en konstnärlig upprättelse för Josephson, men på Nationalmuseum var man kallsinnig. Ännu ägde man inte ett enda verk av Josephson! Hans "Spanska smeder" erbjöds museet. Men där fann man målningen för dyr och den hamnade i stället i Oslo ...Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1 1993 årgång 8