Pumpa läns sade Ruben Rausing, skapade Öreland

Han var de vittfamnande projektens och de stora visionernas man, Ruben Rausing. I många år rankades han som en bland de yppersta i världens företagsledartopp. I dagarna har hans söner lämnat sina höga poster inom den internationella jätteföretaget TetraPak för att ge ett yngre ledarskikt chansen.Av K A Adrup
Publicerad i Nr 3 1993 årgång 8