Ty nu är allt uppfyllt

Kulturens fantasieggande samlingar kring brott och straff håller nu på att iordningställas på nytt, och till hösten planeras en serie föreläsningar kring samma tema. De senare skall delvis knyta an till de fem program om skånska mord, som TV ger under 1986.Av Max Lundgren
Publicerad i Nr 1 1986 årgång 1