Längtans uppfyllelse, skymt i skrattspegel

Han ger tingen liv, har det sagts om Jacques Werup, uppmärksammad och stundom kontroversiell författare, aktuell i år med "Den sjungande kroppen". Här gör han på lyrisk prosa en svindlande resa från förpackningsillustrationer till frihetslängtan och skrattspeglar.Av Jacques Werup
Publicerad i Nr 1 1987 årgång 2