De var fattiga som kyrkråttor, skapade tidlös skönhet

Detta är en berättelse om armod och tidlös skönhet, grågiökar, byttingar och Drottningens papilioner.

Carl Clerck, Commissarien kallad, och Wilhelm von Wright, kammarjunkaren som satt slagrörd i 30 år, dog båda utfattiga men har gått till eftervärlden som geniala skapare av naturvetenskapliga praktverk.

Av Gunnar Brusewitz
Publicerad i Nr 3 1990 årgång 5