Halvt ej på franska röjde förfalskare

Och nu min käre älskade, för din skull sparar jag varken ära, samvete, lycka eller storhet ... Jag skulle aldrig vilja upphöra att skriva till Dig och ändå, sedan jag nu kysst dina händer, skall jag sluta detta brev. Älska mig som jag alltid skall älska dig.Av Hans Villius
Publicerad i Nr 4 1990 årgång 5