Fredens kurir hade döden ombord

De rodde, genomblöta, dödströtta och med blödande händer, medan den gamla fiskebåten - utan mast, segel, kompass eller styre och utdömd sedan elva år - läckte som ett såll. Två 80-åringar öste för livet, medan mörkret och dimmam tätnade över Ålands hav ...Av Alf Åberg
Publicerad i Nr 1 1989 årgång 4