Butter Bellman ville inte gå på fest. Kungen fick ingripa

Går det att göra en film om Gustav III och Carl Michael Bellman?

Rune Pär Olofsson vet, ty han har försökt. Med sitt eget filmsynopsis i handen skriver han här för Kulturens Värld om Bellmans väg, som gick till kungen fram.
Av Rune Pär Olofsson
Publicerad i Nr 2 1990 årgång 5