Sagoslottet lever!

30 meter under markytan ligger sagogrottan, som Du måste se. Ytterst handlar det om en prosaisk tunnelbanestation i Kungsträdgården i Stockholm, men långt där nere existerar en annan värld, där sägen och forntid möter skönhet och mystik.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4 November 1998 årgång 13