"Ett äpple är lika viktigt som Guds anlete

Konst skall stå en konstnär dyrt.

Olle Granath, konstens överhuvud i riket, talar under Rembrandts "Claudius Civilis" på Nationalmuseum. Claudius själv står där värdig, självklar och enögd. Det var bara Rembrandt som vågade sig på att visa att hjälten hae en defekt.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 1998 årgång 13