Ett förgånget Hälsingland

Solen bränner det slagna gräset. Det ligger i torra högar på Byströms gård omringat av röda fasader. Syrenerna och nyponbuskarna är utblommade och står helt stilla i sommarvärmen invid gårdsväggarna. Här är vindlöst, ljudlöst, och till synes tidlöst. Vi är omringade, för tillfället uteslutna från landskapets dalgång och blånande berg, inneslutna i en hälsingegård med anor från 1500-talet.Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18