Poeten och mästerfotografen Lütfi Özkök

"Du är kanske född på fel plats i fel tid
Och lever i ett land under ett slags självförsvar
Satsar på fel ord på fel bild på fel tro
Missade tåget när striden hade börjat
Allt detta kan vara en inbillning ett berättigande
ett familjealbum i dagarnas arkiv
Ett ansikte ... en nostalgisk doft ...
tiden som är dödens syskon ..."

Så skriver poeten. Fotografen har då sannerligen inte satsat på fel bilder i livet.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18