Erik Dahlbergh - mytens mästare

Lyssnade Karl X Gustav på Carl Gustav Wrangel eller på Erik Dahlbergh när han i januari 1658 vågade sig över isen på Lilla Bält med hela sin här? Generalkvartermästarlöjtnanten Erik Dahlbergh har tagit åt sig äran att vara kungens rådgivare, men för en del år sedan avslöjades att hans dramaturgiskt skickligt uppbyggda dagboksanteckningar var ett enda stort skrytbygge.Av Hans Villius
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18