Arkaisk, hednisk skönhet i världsarv i trä

Grekiska tempelgavlar, barockpalats och Palladiovillor översattes till trä av skickliga timmermän i Norden. Efter en lång vandring över karolinska herrgårdar med säteritak, prästgårdar, bergsmannagårdar och storbondehus uppstod den lilla röda stugan med vita knutar, vars ursprung var Riddarhuset, uppfört i tegel med sandstensdetaljer. Faluröd färg och vitmålade knutar imiterade den ursprungliga ståten. På liknande sätt förvandlades timrade, rödmålade säterier med tiden till sandstensbyggnader genom revetering och kalkputs.Av Kerstin Fried
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18