Sällsamt orgelmöte

På den ursprungliga Skandiabiografen på Drottninggatan i Stockholm utgjorde en stor orgel en omistlig del av anläggningen. Den försvann oförklarligt någon gång på 60-talet, men nu är den återfunnen, i Stadshusorgelns resonanstunnel!Av Erik Dahlberg
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18