Sveriges genom tiderna mest betydelsefulla statsman

Sagan om hur adelspojken från Fånö slott i Uppland blev en av Sveriges mäktigaste män någonsin - det är det Gunnar Wetterbergs biografi över Axel Oxenstierna handlar om. Det är samtidigt en studie i makt och maktutövning på 1600-talet, iscensatta av en strateg väl i klass med sina samtida, Cromwell, Olivares och Richelieu.Av Ulla Strängberg
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18