Bokspegeln

Flygfoto Stockholm av Nils-Åke Siverson, Trafiknostalgiska förlaget

Konsten 1915-1950, Signums svenska konsthistoria, Signums förlag

Kärleksfullt från Parma av Anna Maria Corazza Bildt och Magdalena Ribbing, Forum

Stenarna läggas på himlavis av Göran Bergengren, Östergörlands länsmuseum förlag

På Bellmans tid av Marita Jansson, Bonniers

Torsten Renqvist av Mailis Stensman, Lind & Co förlag

1700-talsmöbler av Lars Sjöberg, ICA Bokförlag

Sångerna Mikael Wiehe, Carlsson Bokförlag
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18