Det alexandrinska biblioteket återinvigs efter två millennier

Längst ute vid havet utanför Alexandria låg ett av världens sju underverk under antiken, den väldiga fyran på Faros, som ledde sjöfarande in till den skyddande hamnen. Men frågan är ändå om det inte inne i staden låg ett underverk av långt större betydelse för de efterföljande årtusendena, nämligen det vittberömda biblioteket.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2002 årgång 17