Skulptörernas svarta guld

Det är inte för inte som man kallar diabasen för det svarta guldet. I Göingebygden hämtar man upp de gråa skrovliga stenblocken som kan poleras till yttersta djupglans, en djupsvart yta som kan stå opåverkad av väder och vind i 300 år eller mera.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 2 Maj 2002 årgång 17