Teaterundret i Helsingborg

Alkoholist, sjubarnspappa och ambulerande frilansare men också oförglömlig filmskådespelare, genial regissör och numera nykter och framgångsrik teaterdirektör - vad allt har inte Göran Stangertz hunnit med?

Viveka Vogel har träffat mannen som lyft Helsingborgs stadsteater till oanade höjder både publikt och konstnärligt.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17