Världens största teckningssamling

Ack! Varför har jag i förtid förslösat mina pengar?

Det är inte hot om svält och armod som gör Carl Gustaf Tessin så ångerfull. I ett brev, daterat januari 1741, uttrycker konstälskaren och skönanden, liksom överintendenten vid Stockholms slott, sin förtvivlan över att inte ha tillgångar när en stor konstskatt erbjuds honom.
Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17