Kolonetter och balusterdockor på bygdesnickarens brännvinsskåp

De folkliga möblerna berättar om sedan länge glömda värderingar ute i bygderna och om bygdesnickarnas skaparlust. Med industrialismen försvann det säregna bygdesnickeriet men nu i gobaliseringens tid återkommer intresset paradoxalt nog för den gamla bygdekulturen.Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17