eee

Den evigt engagerade elaborerande eee, alias Elis Ernst Eriksson, sätter inte punkt vid 96 års ålder. Hans senaste utställning ÅKK KKÅ, på Galleri Lars Bohman speglar både en kontinuitet och fortsättning för vår kanske mest närvarande och egensinnige bildkonstnär – något han absolut inte vill benämnas.Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18