Confidencen - min stora kärlek

”Nu kommer Kjerstin Dellert, pojkar. Öppna checkblocken och håll reservoirpennorna beredda.”

Så lät det när kommunordföranden i Solna på sin tid ringde runt till sina vänner, företagare och sponsorer när Madame var på väg på ännu en tiggarrunda i kommunen.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18