Birgitta firas med ny opera

Söndagen den 1 juni inleds det officiella högtidlighållandet av 700-årsjubileet av den heliga Birgittas födelse som sig bör i det lilla Vadstena. Kungaparet kommer att närvara och påven har varit inbjuden men kan inte komma p g a sjukdom och ålder. Dagen inleds med en katolsk mässa i Birgittasystrarnas kyrka och därefter går man i procession till Birgittakyrkan där en svensk högmässa firas. På kvällen uruppförs ett verk med musik till texter ur Birgittas Uppenbarelser.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18