Skulptörens hus

Utsikten från Viarpshult på Hallandsåsen är vidsträckt. Förslöv är beläget nedanför och bortom samhället tar olika gulnande stråk vid, beroende på vad som odlas på fälten ned till Skäldervikens stränder. Bortom den vida viken som öppnar upp mot Kattegatt reser sig Kullabergs klippor. Här ståtar skulptören Christian Bergs mest storslagna verk: hans hem och ateljé som byggdes 1932-37.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18