Elle Kari

- Jag var fyra, fem år och jag kommer fortfarande ihåg hur fantastiskt jag tyckte det var att man gjorde en bok för barn, där bilderna inte var tecknade utan fotograferade. Jag förundrades över att man kostade på oss ungar något så fint.

Det är om boken Elle Kari hon talar, min läsande vän. Och hon minns nästan ordagrant hur den börjar.
Av Ann-Katrin Tideström
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18