Kulturens Världs meste "omslagspojke"

Det är inte utan stolthet Kulturens Värld summerar mästarfotografen Georg Oddners bidrag till vår tidskrift. I mängd är hans verk så många att de inte går att räkna – i kvalitet helt oslagbara. Och inte mindre än 17 av hans foton har fått pryda våra omslag genom åren.Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18