Att göra en utställning - X-et år 2003


Jakten på den spanska landsvägen. Så lyder en av många sammanfattningar av det både omfattande och känsliga arbetet att bygga en utställning över en av våra mest älskade nittonhundratalsmålare, Sven Erixon. Den 20 september öppnar utställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Kulturens värld har följt jakten på X-et under hela året.
Av Beata Arnborg
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18