"Internationalmuseums utrikesminister"

Varför vi behöver konsten kan beskrivas mångordigt och utförligt. Men kanske kan den historia som Görel Cavalli-Björkman berättar vid ett somrigt lunchmöte i en paus från jobbet som forskningschef på Nationalmuseum, illustrera detta bättre än alla orden tillsammans.

Författaren Sven Delblanc, svårt sjuk och i rullstol, gjorde ett besök på museet strax innan han dog. Nationalmuseum hade just fått ett av sina praktverk, ”Den törnekrönte Kristus” av Giovanni Bellini, en av renässanskonstens allra största målare, omsorgsfullt renoverat. Målningen, som möjligen är konstnärens sista verk, har funnits i Nationalmusei ägo sedan 1911, men varit i för dåligt skick för att ställas ut. Genom skicklig restaurering fick den nu en plats i de permanenta samlingarna för allra första gången, vilket Sven Delblanc fått veta. Han hade då bett en sköterska att köra honom från Uppsala till Stockholm enbart för att få se mästerverket i sin nygamla skrud.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18