En stor konstskatt för allmänheten

Konst är kanske inte det första man tänker på, om man måste uppsöka ett sjukhus, men man kan faktiskt gå dit utan att vara sjuk för att njuta av de många intressanta konstverk som landstinget har inköpt till länets sjukhus. Entréer, hissar och trapphus, väntrum, bibliotek, restauranger är fyllda av skulpturer, reliefer, textila vävar och tavlor av framstående konstnärer.

På varje sjukhus finns en liten broschyr som vägleder besökaren. Med den i handen kan man gå en spännande konstrunda. En del av broschyrerna innehåller även personliga reflexioner gjorda av konstnärerna själva.

Permanenta utställningar på länets sjukhus: Danderyd, Huddinge, Karolinska, Norrtälje, S:t Göran, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.
Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18