Internationell folkbildare och glad "altmuligmand"

Här är en man som är född folkbildare och som alltid ser ut som om det är kul att jobba. Särskilt kul blir det om han får som han vill, och så brukar det bli.

- Min karriär är i sanning ingalunda vertikal, säger Sune Nordgren. I själva verket är den väl så horisontell man kan önska; jag har sprungit på fält, hoppat över staket, tagit mig över hinder, mestadels rört mig fritt och alltid känt att jag måste ta mig över – över allt som står hindrande i vägen.
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18