Den blodiga striden i Teutoburger Wald. Vändpunkt i den tyska historien

”Varus,Varus, ge mig tillbaka mina legioner!”, utropade den förtvivlade kejsar Augustus när han mottog det avhuggna huvudet av ståthållaren i Germanien och fältherren med uppgift att utvidga romarväldet och säkra området fram till Elbe. ”Vilda” germanstammar hade fångat in de tre legionerna i en fälla och från bakhåll överrumplat, nedgjort och massakrerat samtliga cirka 20 000 man, 10 procent av den totala romerska krigsmakten, under tre dagar år 9 e Kr. Tusentals fångar hade torterats och avrättats. För att demonstrera segern hade motståndarens huvud skickats till en germanhövding som inte var med i striden. Denne vågade emellertid inte behålla denna blodiga trofé utan sände den vidare till kejsaren i Rom.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18