Den östafrikanska kvinnan och slaveriet

I slavhandeln från Afrikas östkust via Zanzibar till arabländerna var det framför allt kvinnor som efterfrågades. Slaveriepoken har haft stor inverkan på de östafrikanska kvinnornas liv.Av Ann Mårtens
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18