Revisorns dotter, diktarens mamma - "Tomtens" indirekta upphov

I slutet av sjuttonhundratalet bodde en liten flicka på gården Östra Kedevad i Strå socken, strax söder om Vadstena. Gränserna för hennes barnavärld bestämdes av ögonens räckvidd. I söder bromsades blicken av Ombergs blå silhuett, i norr av de mörka slottstornen borta i staden. Säkert hörde hon talas om den stora sjön i väster, Vättern, men den låg osynlig bortom fälten. Med tiden skulle världen vidgas för lilla Hedvig Christina, på gott och på ont.Av Magnus Engberg
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18