Två miljoner för tio kvadratmeter i gamla tiders sjöbodar

De bohusländska sjöbodarna är lika typiska som Skånes korsvirkesgårdar och Dalarnas härbren. Sedan århundraden tillbaka har sjöbodarna tjänstgjort i fiskenäringen. Men i dag utrustas många av dem med franska dörrar, staket, blomsterlådor och avlopp.

Trots att yrkesfiskarna blir färre och färre är det fortfarande de fyra b:na som utmärker Bohusläns fiskelägen: båten, bryggan, boden och bostaden. Och boden, det är sjöboden förstås. Det var i den fiskarna förvarade sina redskap och det var utanför den de diskuterade de viktiga frågorna i byn, medan de lagade och agnade garnen.
Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18