Mångsekelgamla metoder skapar Lessebopapperet

Mitt i det småländska glasriket mellan Växjö och Nybro ligger Lessebo. Det gamla bruket tillverkar dock inte glas utan unikt handgjort papper. Arbetssättet är detsamma sedan flera sekler.Av Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18