Sensationell Bellmanskiva

Redan som 17-åring var Carl Michel Bellman känd för sin religiösa diktning sedan Lärda Tidningar 1757 började publicera hans alster. Den brådmogne och djupt religiöse poeten hade också en spralligare sida – han utnyttjade sina insikter i bibelns värld till att skriva parodier, som blev våldsamt populära och spreds som anonyma skillingtryck över hela landet. ”Gubben Noak” var en av de första och blev en veritabel landsplåga som sjöngs av stora och små i norr och söder. Prästerskapet rasade över att man så kunde raljera med heliga män och domkapitlet i Lund befallde att alla präster i stiftet skulle samla in avtryck och kopior och förstöra dem ”ej allenast för deras liderliga infall, varvid den fräcka Messalina kunnat rodna, utan ock för grova begabberier av själva helgedomen”. En annan kritiker upprördes över ”de arma barnen, som under föräldrars och vänners skratt och apespel, upplyfta sin späda röst till sådana styggelser.”Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4 November 2003 årgång 18