Bokspegeln

"Från skilda utsikter", östgötar om östgötar av KV-medarbetaren Magnus Engberg

"Vandra i Europas trädgårdar" av Monika Björk

"En gång i Sverige" ett praktverk av de bägge KV-medarbetarna journalisten Kerstin Fried och fotografen Hans Hammarskiöld
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 2003 årgång 18