Bokspegeln

Kärlek, plåga, dramatik i KV-medarbetaren Magnus Engbergs "En ganska spräcklig ängel" om Hjalmar Söderberg. Bokförlaget Arena

Eleganta essäer och drastiska skrönor i Martin Stugarts "Längs Stockholms stränder". Bokförlaget DN

"Ständigt denna Andrén". Nils Forsgren skriver om Vicke Andrén

I "Icons" återfinns en mängd av Nationalmuseum världsunika samling av ikoner

550 museer är en sammanställning gjord av Robert Sjölund m fl. Natur och Kultur

"Orfei Drängar 150 år" av Christer Åsberg m fl. Atlantis
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18