Hallwylska museet - Världens märkligaste privathem

Kanske berodde det på att hon som barn aldrig fick göra sin röst hörd, kanske på att en tysk guvernant gjorde hennes liv än mer outhärdligt glädjelöst, kanske på att hon aldrig fick leka med andra barn. Kanske var det detta som gjorde att hon tidigt förstod att tog hon inte tag i sitt eget liv skulle hon gå under. Vilket som: Wilhelmina Kempe visste redan som mycket ung vad hon ville: samla ting, skapa ett museum, äntligen bli sedd och tagen på allvar. Hallwylska museet blev hennes skapelse - men alltjämt ett av världens märkligaste privathem.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 1 Februari 2002 årgång 17