Bokspegeln

"Med världen i kappsäcken", samlingarnas väg till Etnografiska museet. Redaktör Wilhelm ÖstbergAv Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17