Konsten i kvarteret Garnisonen

Gratis - och grant

Från början av 1970-talet och i omkring 20 år var Kvarteret Garnisonen hemvist för diverse statliga myndigheter och som sådan sinnebilden för byråkrati. Den som till äventyrs fortfarande hyser sådana tankar kan från och med nu tänka helt om, för Garnisonen har genomgått en total förvandling och inrymmer numera inte bara en mängd olika privata företag med arbetsplatser för drygt 5 000 personer utan också en betydande konstsamling.

Vem som helst kan från en promenad på Östermalm kliva in genom entrén på Karlavägen 100 och själv ta del av denna ambitiösa förvandling av den förra ”byråkratborgen” – och vill man inte gå in, så finns det flera konstverk som kan avnjutas utifrån trottoaren. Helst bör man dock gå in och i receptionen förse sig med en instruktiv folder som guidar besökaren på konstrundan. Och får man mersmak kan man köpa den utförliga boken ”Konsten i kvarteret Garnisonen” som värden, Vasakronan har gett ut.

Många institutioner och privata företag har unika konstsamlingar – dock endast i få fall tillgängliga för allmänheten. Intresset för konst skulle säkerligen öka om dessa skatter kunde nå en större publik genom specialutställningar och guidade visningar.


”Konsten i kvarteret Garnisonen” permanent utställning med gratis inträde.

Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 1 Februari 2003 årgång 18