Tunna skivor

Bellman i Danmark

Är vi svenskar intellektuellt latare än våra nordiska grannar? Få svenskar följer med i dansk eller norsk litteratur och att läsa i original är uteslutet för de flesta, något som var naturligt för några generationer sedan. En sorts naturlig självstympning – att avstå från mer än hälften av självklart tillgängligt språkutrymme. Ändå klagar man på att vi tillhör ett alltför litet språkområde. I Norge och Danmark är det tvärtom. Där följer man med stort intresse vad som händer i svensk kultur. När det gäller Bellman är det särskilt anmärkningsvärt. Mina Bellmanböcker har sålt häpnadsväckande bra i dessa länder.


I Danmark finns det dynamiska Selskabet Bellman i Danmark som under sin entusiastiske ordförande Søren Sørensen gjort fantastiska insatser för att införliva vår nationalskald i den danska traditionen. Nu föreligger ett storverk som ger en bild av ”Bellman i Danmark” med två fullmatade CD-skivor och en tillhörande bok.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2003 årgång 18