Spårvägen som svävar i luften

Hör upp nu alla stadsplanerare, kommunalråd och kollektivtrafikanter! Varför inte göra som i Wuppertal och bygga en svävande stadsspårväg till tiondedelen av vad en tunnelbana kostar och dessutom få en mysig och luftig färd genom staden i stället för källarlukt och cellskräck djupt under marken? Hundratvå år har tågen knallat på och fraktat 1,6 miljarder människor – och de kan fortsätta i hundratals år . . .Av Nils-Erik Ekstrand
Publicerad i Nr 1 Februari 2004 årgång 19