Strindberg och Intima teatern

När Intima Teatern öppnade portarna en ruggig novemberdag 1907 var August Strindberg 58 år. Han hade sysslat med teater i fyrtio år, men tyckte aldrig att han fått ett erkännande som dramatiker i Sverige. Inte heller ansåg Strindberg att han kunnat påverka utformningen av sina egna pjäser.Av Ingvar von Malmborg
Publicerad i Nr 1 Februari 2004 årgång 19