En sprakfåle på cykel

- Min intuition är det enda jag kan lita på. Det viktigaste redskap jag har. Har jag tur sammanfaller intellekt, hjärta och människorna jag ska jobba med. Förtroende och kontakt skapas. Man börjar lita på varandra. Visst är det märkligt med intuition – att våga lita på något som inte är mätbart. En paradox.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 1 Februari 2004 årgång 19